tiimi registreerimine

Asukoht

Maksmine

Maksmine toimub järgnevate võimaluste kaudu:
*Arvelduskontole ülekanne

Makse saaja: Eesti EKB Koguduste Liit
Kontonumber: EE022200001120158970
Selgitus: PP festival, oma nimi

Info registreerimise kohta

registreerimine@ppfestival.ee

registreerumine

Soovin toitu nendel päevadel