PP 40 on:

ELAV

PP 40 on kohtumispaik erinevas vanuses ja eluetapis inimestele.

Siia on oodatud nii need, kes alles õpivad või kõrgharidust omandavad, kui ka juba töötavad ja oma elu rajavad noored täiskasvanud.

PP40 on elav ja noortepärane – on hetki sügavamateks mõteteks, aga ka tõeliselt häälekaks ja aktiivseks kaasaelamiseks.

TÕELINE

PP40 toob esile lugusid eri paikadest ja generatsioonidest, rääkides tõeliselt elu kõrg hetkedest ja madalseisudest.

Läbi lugude jagame tõelisest pingutusest, eneseületusest, loobumisest, vabanemisest, rõõmust, tervenemisest ja rahust.
Tahame elust rääkida nii tõeliselt, nagu see on meie igaühe jaoks.

PP40 teeb usus julgeid samme tuleviku osas,

• ootame 800 osalejat
täiendame programmi
• salvestame live-ülistusalbumi
• jagame julgelt inspireerivaid lugusid ja sõnumeid

Igatseme, et iga osaleja saaks innustust võtma vastu väljakutseid ja tegema oma elus julgeid samme muutuste nimel ning unistuste täideviimiseks.

JULGE

KIRGLIK

PP40 meeskond, kõnelejad, vabatahtlikud ja bänd on kirglikud oma teenimises, pidades oluliseks kõrget kvaliteeti, et tuua Sinuni parim PP kogemus.

Meie süda on kirglik Jeesuse järele ja igatseme, et see võiks olla kogetav igale osalejale. Igatseme, et kirglikkus võiks olla kogetav nii laval, saalis, vabatahtlike hulgas, mentoritega suheldes kui ka eestpalves.

SÜTITAV

PP40 on keskkond, mis inspireerib elama oma elu teistele head mõju avaldaval viisil, lausa sütitavalt.

Tahame, et ühiselt jagatud kogemused, lood ja julgustus kanduksid edasi ka pärast tänavuse PP kokkusaamisi.

Usume, et PP on aeg ja koht, kus võime kogeda Jumala erakordset armastust ning Tema julget läkitust, mille kaudu saame sütitatud oma argipäevas.