hero background

Kõnelejad

Kõnelejad

PP Kevad kõnelejad teevad oma parima, et iga osaleja võiks tabada oma eluloo tähtsust ning potentsiaali. Üheskoos mõtestatakse nii ülistuse laiemat tähendust kui otsitakse vastuseid keerulistele küsimustele ja eluhetkedele. Kuid eelkõige jagatakse lugusid seikluslikust elust koos Jumalaga.

Avasessioon

Peale selle, et Joonatan on mees, kes suudab vastu võtta ka kõige pöörasemad väljakutsed, on tal omadus tuua kokku erinevaid inimesi ja panna neid ühe eesmärgi nimel tööle. Kui ta just oma abikaasaga kodu ei sisusta, valmistab ta köögis tipptasemel roogi oma lähedasetele sõpradele ja noortele nii koguduses kui väljaspool kogudust, kelle pärast ta süda valutab. Just noored on need, kes panevad Joonatani südame kiiremini põksuma ning kellesse ta kõige enam usub.

Sinu lool on mõju?!
Aastaid arvasin ma, et minu lool ei ole eriti mõju. Tänaseks olen ma näinud, et koos Jumalaga on minu sellel mõju, mida ma ei oleks osanud kunagi ette näha. Kuid minu elulool on seline mõju vaid tänu Jeesuse loole. Olen veendunud, et Jumala igatsus on nii minu, sinu kuivõrd eriti meie loo parimat mõju lasta esile tulla maailmas, kuhu Ta meid on elama loonud.

Ülistuskontsert

Risttee koguduse rajaja ja pastor Peep on tegija mitmes mõttes – suudab suruda korralikult rinnalt kui ka tsiteerida pea kõiki Euroopa kogudusterajajate raamatuid. Koos abikaasa Annaga on neil kolm last. Peep on ka Eesti üks populaarsemaid laulatajaid, eelkõige ilmselt selle tõttu, et ta oskab rääkida lugusid, mis kõnetavad ka neid, kelle jaoks Jumal on kauge ning rääkida elust nii päriselt ja ausalt, et paneb sügavalt mõtlema. 

Sinu lool on mõju?! 
Lugudel on imeline võime meid kõnetada, liigutada, motiveerida, julgustada. Iga päev, otsus, tegu su elus kirjutab samuti ühte lugu – sinu elu lugu. See on lugu, mis ei mõjuta mitte ainult sinu elu tulemust vaid oma väge mõjutada ja muuta inimesi ja protsesse sinu ümber. Sinu lugu võib muuta maailma.

Vestlusring

Juhtida Eesti väikseimat kõrgkooli ning seejures tegeleda pea 100 muu asjaga, olla Tartu Salemi koguduse üks juht ning jõuda vajadusel pühapäeval jutlustada kasvõi kolmes eri linnas – see nõuab erilist sitkust, julgust ja eesmärgipärasust. Just seda teebki Einike, kes suudab olla kõnekas nii noorematel oma lõhkiste teksade kaasabiga kui olla mentoriks vanematele oma siira hoolivusega, seejuures mitte unustades elu mitte liiga tõsiselt võtta ning alati leides aega lõbutsemiseks.

Sinu lool on mõju?! 
Minu lugu ei ole ainult minu lugu. See on meie lugu. Toivo ja minu armastuse lugu. Minu vanemate ja laste, koguduse ja kodumaa lugu. Seepärast on minu lool mõju meile kõigile. Minust sõltub, kas see on õnnelik lugu.

Vestlusring

Meego on mees, kelle elulugu on legendaarne – kuidas muudmoodi öeldagi mehe kohta, kes on olnud EEKBK Liidu president ning tänasel hetkel EBF-i asepresident, kuid samas kuulub oma poja rajatud 3D kogudusse ning on oma elu otsustanud täiega investeerida noortesse inimestesse. Kes Meegot tunnevad teada, et pole küsimust, millele tal puuduks vastus ning FB postitus, mida ta ei jõuaks laikida.

Sinu lool on mõju?! 
Minu lool on seda rohkem mõju, mida rohkem on see Meie lugu, mitte Minu lugu.

Vestlusring

Esmapilgul tundub, et Ivo on mees, kes ei jäägi vanemaks. Nii võibki teda näha rulaga sõitmas samal ajal kui oma armast tütart Noomit käruga jalutab. Oma abikaasa Liisiga on nad aastaid panustanud noortesse inimestesse ning täna juhtimas EKNK Toompea kogudust. 

Sinu lool on mõju?!
Kõige võimsam tunnistus evangeeliumi väest on meie muudetud elu. Esita oma pöördumise lugu nii selgelt, et inimene kes kuulab seda, teaks kuidas võtta Kristust vastu. 

Vestlusring

Kata on üks vinge naine, sest kuidas teistmoodi nimetada inimest, kellel on 3 last, kes on arst ning mängib basskitarri Daniel Levi bändis ning lisaks on üks rajajatest ja juhtidest Tallinna kogukondades. Oma abikaasa Jonataniga meeldib neil kutsuda inimesi oma koju laua ümber, ehk just seetõttu võib neid leida vahel mõne koduajakirja kaanelt või siis hoopis IKEA-st shoppamas.

Sinu lool on mõju?! 
Igatahes. Me mõjutame oma tegemistega igal juhul sõpru ja inimesi, kellega kokku puutume. Enamasti käib see perioodide kaupa, vahel Jumal toob mingi kindla inimese, kellesse sa pead just nüüd rohkem panustama. Ja võib-olla aasta pärast on ta juba läinud oma teed.  

Aga perekond! Vot see lugu jääb kuidagi nii sügavale ja ei unune! Minu vanemate ja vanavanemate lugu on täielikult kujundanud minu arusaama Jumalast ja maailmast.

Nii et ma võin olla vahel lahe sõber, vahel teha bändiga häid lugusid (mõni äkki isegi paneb nutma), aga ma usun, et kõige rohkem saavad minu tegudest ja mitte-tegemistest pagasit teele kaasa minu kolm poega. 

Vestlusring

Andreas on noormees, kellel julgusest kunagi puudust ei tule. Seda on ka näha juba sellest, et ta õpib Sisekaitseakadeemias politseinikuks. Lisaks sellele, tegeleb ta Karmeli koguduses aktiivselt noortetööga. Tema suurimaks kireks on Jumal ja teised inimesed ning seda elab ta läbipaistvalt välja.

Sinu lool on mõju?! 
Minule seostub lausega “minu lool on mõju,” eeskujuks olemine, sõprussuhed, elude ja murede jagamine.

Vestlusring

Loominguline Elis tegutseb Rakvere Karmeli koguduses nii ülistuses kui noortetöös. Ta on suure südamega noor neiu, kes on pühenudnud oma parima andmisele seal, kuhu Jumal Ta on asetanud. Nii märkabki ta enda ümber inimesi ja nende vajadusi,  olles valmis endast andma palju selleks, et teistel oleks hea ning nad võiksid kogeda väärtust, mida Jumal nende eludele annab.

Sinu lool on mõju?! 
Igal asjal mis meie eludes on, on mõju. Meie mõjume teistele ning teised mõjuvad meile. Jumal tahab kasutada Sinu lugu, et oma kuningriiki laiendada!